"A liberdade apréndese exercéndoa"
Clara Campoamor

En Acción)))

  • QUE ESTÁ A PASAR NAS FRONTEIRAS?

         QUE ESTÁ A PASAR NAS FRONTEIRAS?   QUE? Recollida de sinaturas a prol de eliminar zonas do mundo nas que os muros fronteirizos impiden a libre circulación das persoas.   QUEN? Cea(r) (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). É unha organización que traballa para que lles sexan recoñecidos e respectados os dereitos ás persoas migrantes, refuxiadas e apátridas. Realiza tamén estudos e informes […]

  • TURISMO: UN MAL PARA O PLANETA

    Este 21 de maio, a Organización Mundial do Turismo (OMT) anunciaba que durante o primeiro trimestre do 2019 o turismo mundial creceu un 4% con respecto ao ano 2018, cando se acadaron uns 1.400 millóns de viaxeirxs en todo o mundo1,2. Como na súa propia infografía se indica, os ingresos derivados de produtos químicos, combustibles ou automóbiles son moi importantes, sendo estes sectores grandes causantes de problemas medioambientais. Malia que 4 de cada […]

  • AUGA, PETRÓLEO SEN COR

    “A sobreextracción, a drenaxe de zonas húmidas e pantanos, a deforestación, moitos proxectos de irrigación e terras mal drenadas, as filtracións de pesticidas e fertilizantes, a contaminación por verteduras da industria e dos fogares que non foron tratadas axeitadamente ou que non foron tratadas en absoluto, a construción xeneralizada de grandes encoros, a crecente explotación dos acuíferos subterráneos, a […]