ECOAR))) é unha estrutura profesional non remunerada composta por persoas de diferente perfil e percorrido vital (ONG, antiglobalización, ecoloxistas, animalistas,…), que se caracterizan por un alto nivel de especialización nas áreas concretas nas que traballan.

As persoas que conforman ECOAR))) comparten en común entre si, ademais dos principios, valores e xeito de actuación, unha concepción de acción a través do traballo en rede e a abordaxe das problemáticas que se tratan dende o local ao global.

Cadro Estrutura